За всички наши клиенти предлагаме безплатно проектиране и различни варианти за структурно окабеляване. В зависимост от изискванията Ви и съответният обект се избират и вариантите за изграждане. Предлагаме варианти за вкопаване на инсталацията с цел „скрито окабеляване“. При вече завършени след ремонт помещения алтернативата за окабеляване остава ползването на кабелни канали. Не забравяйте, че окачените тавани са също една добра алтернатива за „скрито окабеляване“.

 


Електрически инсталации

 • Проектиране и структурно окабеляване на ел. мрежи.
 • Пренареждане и преместване на ел.табла и изчисляване на мощности.
 • Монтаж на ел. табло и пускане в експлоатация.

Компютърни мрежи

 • Проектиране и структурно окабеляване на компютърни мрежи.
 • Монтаж на комуникационни шкафове и оборудване, UPS, защити от токови удари и др.
 • Монтаж и настройка на сървъри и съпътстващото оборудване.

Телефони

 • Проектиране и структурно окабеляване за телефони, монтаж и настройка на тел. централи.
 • Програмиране на телефонни централи, пуск в експлоатация.
 • Доставка, монтаж и настройка на телефонни апарати.

СОТ

 • Проектиране и структурно окабеляване за сигнално-охранителна техника.
 • Монтаж на цялото оборудване, пуск в експлоатация.
 • Избор на фирма за охрана.

Видеонаблюдение

 • Проектиране и структурно окабеляване за системи за видеонаблюдение.
 • Аналогови и цифрови камери и рекордери.
 • Монтаж на цялото оборудване, пуск в експлоатация.

Телевизия

 • Структурно окабеляване за кабелна телевизия.
 • Алтернативни безжични решения.
 • Монтаж на всички видове стойки (стенни, таванни и др.) за LCD Телевизори.

Сателитна телевизия

 • Изграждане на инсталации за сателитна телевизия.
 • Монтаж и настройка на сателитни приемници и антени.
 • Изработка на стойки и пилони по поръчка.

Безжични мрежи

 • Проектиране и изграждане на безжични комуникационни мрежи.
 • Интернет, СОТ, Телефония, Телевизия.
 • Монтаж на цялото оборудване, пуск в експлоатация.