Плащане през ePay.bg
Месечна такса интернет за 1 месец за 6 месецa
Tарифа 20 Плати Плати
Tарифа 25 Плати Плати
Tарифа 50 Плати Плати
За персонална сума
Клиентски номер (КИН): 2616975351 или
Плащане по банков път
Банка: Райфайзен Банк:
BIC(банков код): RZBBBGSF
Разплащателна см.: BG85 RZBB 9155 1060 5226 28
ПАКОМ – П ЕООД