Рециклирането на тонер касети е процес, при който употребявани тонер касети се привеждат в работоспособно състояние.

За да бъде извършен коректно процесът на рециклиране, тонер касетите се почистват и се преглеждат детайлно за признаци на дефекти.

Ако тонер касетата е годна за рециклиране, се подменят ключови елементи, които обикновенно са износени, зарежда се нов тонер и се тества неколкократно за различен вид печат.

Тонер касетата може да бъде предложена за продажба САМО ако отговаря на ВСИЧКИ условия за качество.

Рециклиране на тонер касети и зареждане с тонер