За клиентите сключили абонаментен договор се предлага:

• Посещение от 1 до 4 часа в работни дни.
• Безплатен транспорт и в двете посоки в рамките на гр. София.
• Безплатни телефонни консултации по всяко време.
• Безплатна доставка на консумативи, тонери и копирна хартия.
• Безплатно почистване от вируси и спам на компютърни конфигурации.
• Безплатна профилактика на копирни машини, факс апарати и принтери.
• Преференциални цени при изграждане на уеб страници и хостинг.
• Безплатна профилактика на СОТ и техника за Видеонаблюдение.
• Безплатна диагностика на техниката включена в договора.
• Безплатен труд по модернизация ( upgrade ) на техниката.
• Безплатна електронна поща с антивирусна и спам защита.
• Поддръжка на съществуваща компютърна мрежа.
• Поддръжка на съществуващи мрежови устройства.
• Безплатно асемблиране и инсталация на нова техника.

Абонаментно обслужване и други услуги от Паком

Абонаментно обслужване и други услуги от Паком