Една наистина добре похарчена монета

Това е клип реклама на банка…

И няма такива като „кредит с Вашето име“ или „Жоре мама, спиш ли?“.

Има по света банки, които рекламират чрез изкусво до такава степен, че човек се просълзява и после цял ден си тананика Одата на радостта.

И струва само една монета…

Коментарите са затворени.